הכירו את הפקולטות – משפטים האוני’ העברית

2022

הלקוח:
האוניברסיטה העברית בירושלים
על הסרט:
הכירו את הפקולטות

רוצים לשמוע עוד
על סוגי הסרטים האלה?

לחצו כאן